مطالب کمک درسی
 
گروه بندی

هندسه
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: هندسه.doc حجم فایل: 69/50 کیلو بایت
آمار
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: آمار.doc حجم فایل: 66/00 کیلو بایت
دین و زندگی 2
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: دین و زندگی 2.doc حجم فایل: 64/00 کیلو بایت
زیست 2
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: زیست2.doc حجم فایل: 84/00 کیلو بایت
زیست 1
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: زیست 1.doc حجم فایل: 84/00 کیلو بایت
شیمی 3
آپلود شده توسط: سولات امتحان نهایی در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: شیمی3 خرداد82.pdf حجم فایل: 2/15 مگابایت
شیمی 3
آپلود شده توسط: دی 83 در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: شیمی3 دی83.pdf حجم فایل: 2/30 مگابایت
شیمی 3
آپلود شده توسط: شهریور 82 در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: شیمی3 شهریور82.pdf حجم فایل: 2/26 مگابایت
آمار
آپلود شده توسط: خانم سلیمی در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: amar.doc حجم فایل: 215/50 کیلو بایت
هندسه
آپلود شده توسط: خانم سلیمی در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: hendeseh.doc حجم فایل: 72/00 کیلو بایت