افتخارات  مدرسه


اعطای انجمن برتر و کسب رتبه سطح یک کشوری
درج شده در تاریخ 1394/06/31 توسط معاون.

در سال تحصیلی 94/93 انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان فرزانگان موفق به کسب انجمن برتر , رتبه سطح یک کشوری گردید