افتخارات  مدرسه


حضور دانش آموزان به مرحله نهایی بیست و سومین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد
درج شده در تاریخ 1394/03/17 توسط معاون .

 دانش آموزان فاطمه قلیچ خانی در رشته حفظ ویژه و فهیمه فرجی مقدم در رشته معارف موفق شدند به مرحله نهایی بیست و سومین کنگره سراسری قرآن کریم سمپادراه یابند ه