آلبوم تصاویر
ادامه ...
آمار بازدید وب سایت
کاربران آنلاین 1 نفر
بازدید امروز 5 نفر
بازدید دیروز 17 نفر
بازدید این هفته 22 نفر
بازدید این ماه 135 نفر
بازدید کل 16247 نفر
دانش آموزان برتر
سیده سارا جلیلیان
پایه اول کلاس 101
دانش آموز برتر در درس ریاضی 1
زهرا جواهری
پایه اول کلاس 101
دانش آموز برتر در درس ریاضی 1
نادیا جماعت
پایه اول کلاس 101
دانش آموز برتر در درس ریاضی 1
لیلا جواهری
پایه اول کلاس 101
دانش آموز برتر در درس ریاضی 1
فاطمه لطیفی
پایه اول کلاس 102
دانش آموز برتر در درس ریاضی1
مبینا سادات فتحی
پایه اول کلاس 101
دانش آموز برتر در درس ریاضی1
فائزه دلگشا
پایه اول کلاس 102
دانش آموز برتر در درس ریاضی 1
یاسمین شهرابی فراهانی
پایه اول کلاس 102
دانش آموز برتر در درس ریاضی 1
انیتا گویا
پایه اول کلاس 102
دانش آموز برتر در درس ریاضی1
آتنا مرادی
پایه اول کلاس 102
دانش آموز برتر در درس ریاضی 1
سارا بخش ملکی
پایه اول کلاس 102
دانش آموز برتر در درس ریاضی 1
پریسا مرادبخش
پایه اول کلاس 102
دانش آموز برتر در درس ریاضی1
فاطمه غیبی
پایه اول کلاس 102
دانش آموز برتر در درس ریاضی1
سیده سارا جلیلیان
پایه اول کلاس 101
برترین ها در درس ریاضی 1
زهرا دوره گرد
پایه اول کلاس 101
برترین ها در درس ریاضی 1
فاطمه رضائی
پایه اول کلاس 101
برترین ها در درس ریاضی 1
زهرا جواهری
پایه اول کلاس 101
برترین ها در درس ریاضی 1
مینا آقاجانی
پایه اول کلاس 101
برترین ها در درس ریاضی 1
فاطمه عشایری
پایه اول کلاس 101
برترین ها در درس ریاضی 1
نادیا جماعت
پایه اول کلاس 101
برترین ها در درس ریاضی 1
مبینا سادات فتحی
پایه اول کلاس 101
برترین ها در درس ریاضی 1
آتنا مرادی
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
پریسا مرادبخش
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
فائزه دلگشا
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
یاسمین شهرابی فراهانی
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
سمانه توحید نیا
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
انیتا گویا
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
فاطمه غیبی
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
زاهده میرابی
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
فاطمه لطیفی
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
زهرا علیجانی
پایه اول کلاس 102
برترین ها در درس ریاضی 1
مهدیه اجتهادی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
تلاشگران کلاس المپیاد ریست دبیر مربوطه جناب آقای کریمی
نادیا جماعت
پایه اول کلاس 101
تلاشگران کلاس المپیاد ریست دبیر مربوطه جناب آقای کریمی
فاطمه احمدی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
تلاشگران کلاس المپیاد ریست دبیر مربوطه جناب آقای کریمی
فاطمه سادات شریف نیا
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
تلاشگران کلاس المپیاد ریست دبیر مربوطه جناب آقای کریمی
فاطمه شیخلر
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
تلاشگران کلاس المپیاد ریست دبیر مربوطه جناب آقای کریمی
فهیمه فرجی مقدم
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب رتبه برتر در المپیاد فیزیک
سعیده خادم زاده
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب رتبه برتر در المپیاد فیزیک
مینا رحمان دوست
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
کسب نمره 20 در درس ریاضی
حدیثه چابک
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
کسب نمره 20 در درس ریاضی
فاطمه قلیچ خانی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
کسب نمره 20 در درس ریاضی
فاطمه شیخلر
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس ریاضی
فهیمه فرجی مقدم
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس ریاضی
فاطمه علی محمدی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس ریاضی
فائزه دلگشا
پایه اول کلاس 102
کسب نمره 20 در درس فیزیک
فاطمه لطیفی
پایه اول کلاس 102
کسب نمره 20 در درس فیزیک
آتنا مرادی
پایه اول کلاس 102
کسب نمره 20 در درس فیزیک
سیده سارا جلیلیان
پایه اول کلاس 101
کسب نمره 20 در درس فیزیک
محدثه حقیقی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس 401
کسب نمره 20 در درس شیمی
فائزه دلگشا
پایه اول کلاس 102
کسب نمره 20 در درس شیمی
آتنا مرادی
پایه اول کلاس 102
کسب نمره 20 در درس شیمی
زهرا دوره گرد
پایه اول کلاس 101
کسب نمره 20 در درس شیمی
مینا رحمان دوست
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
کسب نمره 20 در درس شیمی
مهسا سنایی
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
کسب نمره 20 در درس شیمی
مینا عابدی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
کسب نمره 20 در درس شیمی
هانیه کریمی نوری
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
کسب نمره 20 در درس شیمی
فاطمه احمدی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس زبان فارسی
محدثه اشرفی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس زبان فارسی
سعیده خادم زاده
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس زبان فارسی
فاطمه شیخلر
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس زبان فارسی
فهیمه فرجی مقدم
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس زبان فارسی
فاطمه ناصری منش کرند
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس زبان فارسی
مهدیه عابد
پایه اول کلاس 101
کسب نمره 20 در درس زبان فارسی
زهرا دوره گرد
پایه اول کلاس 101
کسب نمره 20 در درس ادبیات فارسی
فاطمه عشایری
پایه اول کلاس 101
کسب نمره 20 در درس ادبیات فارسی
مینا رحمان دوست
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
کسب نمره 20 در درس عربی
مینا عابدی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
کسب نمره 20 در درس عربی
محدثه اشرفی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس عربی
آتنا مرادی
پایه اول کلاس 102
کسب نمره 20 در درس عربی
محدثه حقیقی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس 401
کسب نمره 20 در درس ریاضی
فائزه ترابیان
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
کسب نمره 20 در درس ریاضی
فاطمه سهرابی
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
کسب نمره 20 در درس ریاضی
فاطمه حداد
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
کسب نمره 20 در درس ریاضی
زهرا رادمرد
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
کسب نمره 20 در درس حسابان
زهراالسادات حسینی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس هندسه
زکیه دوستی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
کسب نمره 20 در درس جبر و احتمال
پریسا ممتازی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس 401
کسب نمره 20 در درس حساب و دیفرانسیل و انتگرال
مینا رحمان دوست
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
کسب نمره 20 در درس فیزیک
مینا عابدی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
کسب نمره 20 در درس فیزیک
فاطمه شیخلر
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
کسب نمره 20 در درس فیزیک
فاطمه احدی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس هندسه
زکیه دوستی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس هندسه
محترم السادات علوی زاده
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس هندسه
مریم تواره
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
مینو تواره
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
مینا رحمان دوست
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
سکینه محسنی خاجانی
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
میناالسادات هاشمی
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
هانیه جوادی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
سیده عطیه شیخ الاسلامی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
مینا عابدی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
ریحانه منصوری
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
فاطمه نوروزی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
زهراالسادات حسینی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
سارا سرورپور
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
فاطمه علی محمدی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
سعیده مطهری
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس آمار و مدلسازی
سیده فاطمه پرپوچی
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
نمره 20 از درس زبان فارسی
فاطمه پرهیزکار
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
نمره 20 از درس زبان فارسی
فائزه ترابیان
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
نمره 20 از درس زبان فارسی
فاطمه حداد
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
نمره 20 از درس زبان فارسی
فاطمه سهرابی
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
نمره 20 از درس زبان فارسی
زهرا عطایی پور
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
نمره 20 از درس زبان فارسی
معصومه گلناری
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 402
نمره 20 از درس زبان فارسی
محدثه حقیقی
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس 401
نمره 20 از درس زبان فارسی
آیدا حیدرزاده
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس 401
نمره 20 از درس زبان فارسی
فاطمه احدی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس فیزیک
محترم السادات علوی زاده
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس فیزیک
هانیه کریمی نوری
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
نمره 20 از درس فیزیک
راحله رهنما
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
نمره 20 از درس شیمی
سیده یاسمن سعیدی فر
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
نمره 20 از درس شیمی
فاطمه صدوقی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
نمره 20 از درس شیمی
فاطمه قلیچ خانی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
نمره 20 از درس شیمی
نجمه معماریان
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
نمره 20 از درس شیمی
فاطمه احمدی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس شیمی
سعیده خادم زاده
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس شیمی
فهیمه فرجی مقدم
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس شیمی
فاطمه ناصری منش کرند
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس شیمی
فریماه نظری صفر زاده
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
نمره 20 از درس شیمی
زهرا محمدی
پایه اول کلاس 101
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
آتنا مرادی
پایه اول کلاس 102
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
سمانه توحید نیا
پایه اول کلاس 102
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
مهشید علیخانی
پایه اول کلاس 102
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
ساجده تقوی
پایه اول کلاس 101
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
مهسا سنایی
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
مینا رحمان دوست
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
مینا عابدی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
فاطمه نوروزی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
ریحانه منصوری
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته زیست شناسی
ملیکا منصوری
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته فیزیک
سعیده خادم زاده
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته فیزیک
فاطمه شیخلر
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته فیزیک
سارا درخشانفر
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته فیزیک
مهدیه اجتهادی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته فیزیک
لیلا جواهری
پایه اول کلاس 101
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
زهرا جواهری
پایه اول کلاس 101
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
مینا آقاجانی
پایه اول کلاس 101
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
مریم لطفی شیخانی
پایه اول کلاس 101
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
ریحانه خلج امیر حسینی
پایه اول کلاس 102
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
فهیمه فرجی مقدم
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته شیمی
فاطمه علی محمدی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته شیمی
فاطمه ناصری منش کرند
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته شیمی
فاطمه احمدی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 201
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته شیمی
فاطمه پاک نیت
پایه دوم علوم تجربی کلاس 202
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته شیمی
ارغوان جوکار
پایه سوم علوم تجربی کلاس 302
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
محترم السادات علوی زاده
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
زهرا رادمرد
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
سهیلا نوذری
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
فاطمه احدی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
موفقیت در مرحله مقدماتی لیگ علمی رشته ریاضی
زهرا رادمرد
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
رتبه برتر در اولین المپیاد هوش خلاق ریاضی
فائزه دلگشا
پایه اول کلاس 102
رتبه برتر در اولین المپیاد هوش خلاق ریاضی
سارا شمشیری
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 301
کسب دو مقام تیمی ( اول و سوم ) در سطح استان در مسابقات رباتیک
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9
تصاویر مدرسه
آخرین اخبار و رویدادها
در راستای خدمت هر چه بیشتر به مردم فهیم شهرستان به ویژه جامعه فرهنگیان دانش آموزان و اولیا ء جلسه عمومی با مدیریت آموزش و پرورش ( جناب آقای سالمی ) هر هفته روز یکشنبه برگزار می شود . مشروح خبر ...

دانش آموزان فهیمه فرجی مقدم در رشته معارف و فاطمه قلیچ خانی در رشته حفظ ویژه از این واحد آموزشی موفق به حضور در مرحله نهایی بیست و سومین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد شدند ضمن تبریک به این دو دانش آموز و خانواده های محترمشان آرزوی موفقیت روز افزون برایشان می نماییم . مشروح خبر ...

دانش آموز ریحانه کارکن دارنده طرح با عنوان( سیستم هشدار دهنده دمای آب ) و دانش آموز معصومه روغنی دارنده طرح با عنوان ( داستان تخیلی " افسانه ستارگاتن قدرت " ) در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سطح منطقه منتخب گردیدند و موفق شدند به مرحله استانی راه پیدا کنند ضمن تبریک به این دو دانش آموز پر تلاش آرزوی موفقیت در مراحل بعدی را می نمائیم . مشروح خبر ...

روز یکشنبه مورخه 94/2/20 ساعت 6 بعد از ظهر جشن با شکوهی به مناسبت روز معلم در دبیرستان فرزانگان با حضور کلیه عزیزان برگزار گردید هدایایی به رسم یاد بود به همکاران اعطاء شد و از همکاران با شام و شیرینی پذیرایی شد . مشروح خبر ...

روز سه شنبه مورخه 94/2/22 به دانش آموزانی که در مسابقات فرهنگی هنری حائز رتبه گردیدند هدایایی در برنامه صبحگاه تقدیم شد . مشروح خبر ...

سایر خبرها ...